Bilgisayar Uzmanlık Ltd.Şti. İstanbul 1987 Ana Sayfa   Program İndir   Özel Program   Hesaplarımız   İnsan Kaynakları   Destek & SSS   İletişim  

EFES Üretim Planlama Tanıtımı 1/4
 

EFES Üretim Planlama programı başlıca üretim, satın alma siparişi, satış siparişi ve stok kontrol bölümlerinden oluşur. Programda üretim bölümünde dört ana rapor vardır. 1) Üretim Raporu, 2) Malzeme İhtiyaç Listesi, 3) Üretim Fiş Listesi ve 4) İş Emri Listesi. Tabi bunların dışında üretim bilgilerini içeren değişik raporlar da vardır. Üretim yöneticisi bu ve diğer bölümlerdeki raporlara bakarak üretim planlama kararlarını verir. Üretim bölümü raporları aşağıda anlatılmıştır.

Yardım düğmeleri: Aşağıdaki ve diğer broşürlerdeki resimlerde yeşil daireler içersindeki yardım düğmesine dikkatinizi çekelim. EFES Üretim Planlama programı kullanılırken yardım düğmesi tıklandığında, o ekrandaki raporlar hakkında detaylı açıklama karşısınıza gelir. Böylece anında program desteği sağlanır.

Entegre Program

Programın çalışma tarzı yukarıda sayılan bölümler arasında entegrasyon olacak şekildedir. Yani programa kaydedilen bir bilgiden çeşitli yerlerde faydalanılır. Örnekleyelim. Bir stoktan satın alma siparişi kaydını yaptıktan sonra bu bilgi üretim bölümündeki malzeme ihtiyaç listesi hazırlanırken hesaba dahil edilir. Ayrıca satın alma siparişi verilen bir stok tedarikçiden teslim alındığında, depo giriş fişi kaydı yapılırken, satın alma sipariş fişinden yararlanılır. Hem zamandan tasarruf edilir, hem de hatalı bilgi girişi önlenir. Bölümler arasındaki bağlantı zorunlu değil, seçimseldir. Yani depo giriş fişi kaydı yapmak için önce satın alma sipariş fiş kaydı yapmanız zorunlu değildir.

  
EFES Üretim Planlama programın şimdi bedava indirin ve 21 gün ücretsiz kullanmaya hemen başlayın. Nasıl kullanacağınız programda resimlerle gösteriliyor. Çok kolay. İstediğiniz kadar basit veya istediğiniz kadar detaylı olarak, kendi üretim planlamanızı kendiniz yapın.
  

Programın Yararı

EFES Üretim Planlama programının faydası ondan alacağınız raporlardan anlaşılır. Bu nedenle raporları tanıtmaya başlayalım. Önce üretim raporunu ele alalım.

1) Üretim Raporu

Adından da anlaşılacağı gibi bu rapor, yapılan üretimlerin, bir başka ifadeyle üretilip mamül deposuna girişi yapılmış ürünlerin listesidir. Rapor, çeşitli parametreler(filtreler) kullanılarak çeşitli amaçlara göre hazırlanır. Örneğin seçilen zaman aralığında, seçilen ürün, seçilen ürün grubu veya tüm ürünlerin, seçilen makinenin veya seçilen ustanın üretimleri gibi. İstenirse yarı ürünlerin üretimleri için de rapor alınabilir. Aşağıdaki liste örneği raporda hangi bilgilerin olduğunu göstermektedir.

2) Üretim Fişleri Listesi

Üretim raporu üretim fişlerinden elde edilir. Doğru rapor alabilmek için üretim fişi bilgilerinin doğru girilmesi gerekir. Üretim fiş listesi kaydedilmiş üretim fişlerini göz kontrolünden geçirmek için kullanılır. Ayrıca üretim fişinin kaydı sırasında, girilen bilgilerin doğruluğu program tarafından yapılır.

Üretim fişleri listesindeki her bir işlemin verimi yüzde olarak gösterilir. Eğer üretim miktarları, işlemin üretiminin bitmesinden hemen sonra bilgisayara kaydedilirse, yöneticiler tarafından hataların görülmesi sağlanır ve düşük verimli işlemlerin verimi arttırılır.

Üretim fiş listesine bakarak üretimlerin hangi aşamalarının tamamlandığı  hangilerinin tamamlanmadığın görülür. Tecrübeli yönetici daha bir çok konuyu bu rapora bakarak anında görür.

3) İş Emri Listesi - Üretim Planı

İş emri listesi hangi işin, hangi tarihte, hangi makinada veya tezgahta, hangi miktarda ve hangi usta tarafından yapılacağını gösteren bir üretim planıdır. İş emri listesinde yapılmış işlemler var ise ne miktarda yapıldıkları ve varsa fire miktarları da görülür. Aşağıda bir örnek gösterilmektedir.

4) Malzeme İhtiyaç Listesi

Bu liste var olan satış siparişleri ve kaydedilmiş açık iş emirleri için gerekli stok miktarlarını gösterir. Üretim planlamacısı listeye bakarak gerekli iş emirlerini hazırlar veya var olanların miktarlarını değiştirir. Listedeki ihtiyaç olarak hesaplanan malzeme ve hammaddenin temin edilmesi için satın alma sipariş fişi hazırlatır. Listede yer alan ürün ve yarı ürünler için daha önceden hazırlanmış iş emri var ise onların üretim miktarlarını da görür. Aşağıda örnek bir malzeme ihtiyaç listesi görülmektedir.

  

Sonraki broşür »  Satış Siparişi ve Satın Alma Siparişi

  
  
EFES Üretim Planlama programın şimdi bedava indirin ve 21 gün ücretsiz kullanmaya hemen başlayın. Nasıl kullanacağınız programda resimlerle gösteriliyor. Çok kolay. İstediğiniz kadar basit veya istediğiniz kadar detaylı olarak, kendi üretim planlamanızı kendiniz yapın.
  
Güncelleme tarihi: 15/07/2010