EFES Üretim Planlama Programı * Denemesi bedava
Bilgisayar Uzmanlık Ltd.Şti. İstanbul 1987 Ana Sayfa   Program İndir   Özel Program   Hesaplarımız   İnsan Kaynakları   Destek & SSS   İletişim  

EFES Üretim Planlama

Kolay Ekonomik Kaliteli
 
 Satın almak için TIKlayın
 
Deneyenler   Başardı        Sıra    Sizde
  
 
 Programı indirmek için tıklayın
 
Program deneme sözleşmesini okumak için    tıklayın
  
 
  
Üretim planlama programı, ERP, üretim programı, üretim raporu, personel verimi, malzeme ihtiyaç listesi, iş emri, üretim fişi, üretim reçetesi, üretim maliyeti, satış sipariş takibi, satın alma sipariş takibi, teklif verme, teklif toplama, stok kontrol, barkod kullanımı vb... Neyi, nerede, ne zaman, ne kullanarak, nasıl, kim tarafından üretileceği ve eksik olan malzemelerin neler olduğu, üretimin son durumu nedir gibi sorulara, anında ve kolaylıkla cevap bulacağınız en iyi üretim programını arıyorsanız işte EFES Üretim Planlama programı.
 
Üretim Yönetimi Üretim Reçetesi ve Üretim Maliyeti
Üretim Programı Entegre Çalışma
Makina İş Yükü Satın Alma Siparişi
Üretim Raporu Satış Siparişi
Personel Verimi Çok Kullanıcı ve Yetki Ayarları
Üretim Fiş Listesi ERP
Malzeme ihtiyaç listesi Programa Özel Ek Yapma
İş Emri Kullanılacak Bilgisayar Yapısı
Üretim Fişi-Üretim Formu Program Eğitimi ve Destek
 
Üretim Yönetimi
Üretim yönetimi için gerekli olan raporlar EFES Üretim Planlama programında mevcuttur. Şu veya bu konuda üretim yönetimi kararı almanız için gerekli bilgileri, ilgili rapor ekranındaki parametreleri isteklerinize uyacak şekilde seçerek ekran, kağıt veya Excel raporu olarak elde edebilirsiniz. Üretim yönetimi için talimat vermeniz söz konusu olduğunda ise gerek iş emri gerekse satın alma siparişi düzenlemesi yapabilirsiniz. Aşağıdaki başlıklar üretim yönetimi hakkında kısa açıklamalarımızdır.
Üretim Programı
Hazırlanmış iş emirlerinin tarih ve numaraya göre sıralanmış listesini, üretim programı ekranından elde edebilirsiniz. Üretim raporuna bakarak her bir iş emrinin ne zaman başlayacağını, üretimin başlayıp başlamadığını, işlemlerinin son durumlarını ve işlemlerde fire varsa onları görebilirsiniz. Üretimin son durumunu anında görmek isteyenlerin devamlı bakacağı bir rapordur.
Makina İş Yükü
Makina iş yükü raporu kullanmak istiyorsanız, iş emri hazırlarken hangi işlemin(işin) hangi makida yapılacağını belitmelisiniz. Raporda seçilen gün ve seçilen makinadaki işlemlerin(işlerin) sıralanmış listesi vardır. Her işlemin ne kadar yapılacağı, gün, saat ve dakika cinsinden ne kadar süreceği ve bunların dip toplamı görülür. Böylece makinaların iş yükleri izlenir. İstenirse bir makinadaki bir işlem ön veya arka sıraya kaydırabilir.
Üretim Raporu
İş emirlerindeki son işlem tamamlandığında üretilen stok, otomatik olarak depoya girer ve üretim raporunda anında yer alır. Böylece üretim yöneticisi neyin hangi makinada, kim tarafından ve ne kadar üretilmiş olduğunu anında görür.
Personel Verimi
EFES Üretim Planlama programında personel bilgisi kullanımı zorunlu değildir. Ama siz personelin üretim raporunu almak isterseniz, personel bilgisini gerekli ekranlarda kaydederek personel verimini izleyebilirsiniz.
Üretim Fiş Listesi
Üretimin son durumu gösteren bilgiler kayıtlı üretim fişlerinden hazırlanır. Bundan dolayı, üretim fişlerinin doğruluğunu kontrol etmek çok önemlidir. Üretimi yöneten personel veya yardımcısı bu liste ile, kayıtlı bilgilerin kontrolünü yapar ve varsa fire miktarları beklenen sayıların üzerinde ise anında gerekli tedbirleri alır.
Malzeme İhtiyaç Listesi
Eğer malzeme kaynaklarınız sınırsız değilse, üretmek istediğiniz şeyler için ne kadar malzemeye ihtiyaç olduğunu, mutlaka bilmek istersiniz. EFES Üretim Planlama programında malzeme ihtiyaç listesi en sade şekilde, istediğiniz an ve en son girilen bilgilerle yeniden hesaplanıp karşınıza getirilir. İhtiyaç hesaplaması çeşitli parametrelere göre yaptırılarak alternatif durumlar için çözüm üretilir.
İş Emri
Adından da anlaşılacağı üzere neyin, nerede, ne kadar, ne kullanılarak ve ne zaman yapılacağını gösteren ekran veya kağıda iş emri diyoruz. Programda iş emri istenirse satış siparişinden hareket edilerek veya direk ürün seçilerek hazırlanır. İstenirse iş emri ve üretim formları(fişleri) kağıda yazdırılıp üretim alanına gönderilir. İstenirse üretim alanındaki bilgisayar ekranında görülür. İş emri üretim programının temelini oluşturur.
Üretim Fişi Üretim Formu
İş emrini alıp işi yapan personel(usta) hangi işi, ne kadar, hangi tarihte, hangi makinada, ne kadar sürede yaptığını, ya programı kullanıp ilgili ekrandan kaydeder veya program tarafından hazırlanış üretim fişi(formu) kağıdına elle yazarak bilgisayar görevlisine verir. Kağıttaki üretim fişi bilgileri programa kaydedildiği an EFES Üretim Planlama programını kullanma yetkisi olanlar üretimin son durumu hakkında anında bilgi sahibi olurlar.
 Üretim Reçetesi ve Üretim Maliyeti
Gerek ürün gerekse yarı ürünün hangi işlemlerle ve hangi malzemelerden ne kadar miktarda kullanılarak üretileceğini belirten ifadeye üretim reçetesi diyoruz. Reçete ISO standardı almak isteyen firmaların kullandığı belli başlı belgelerden birisidir. Üretim maliyeti hesaplama reçeteden yararlanarak yapılır. Üretim reçetesi malzeme, işçilik ve endirekt maliyetin hesaplandığı ekrandır.
Entegre Çalışma
EFES Üretim Planlama programında bir bilgi, bir kere kaydedilir, gerekli olan her yerde kullanılır. Program entegre çalışmak üzere hazırlanmış olmakla beraber, aynı zamanda  esnek yapılıdır.
Satın Alma Siparişi
Firmanızın büyüklüğüne ve sizin üretim planlamayı hangi seviyede yapacağınıza bağlı olarak malzeme ihtiyaç listesi hazırlarken veya stok kontrol yapılırken, satın alma siparişlerinden yararlanılır. Bundan dolayı EFES Üretim Planlama programında satın alma sipariş modülü de vardır.
Satış Siparişi
Üretim programı hazırlamak için iş emri kaydı yapılır. İş emri istenirse satış sipariş fişindeki ürün seçimi veya ürünler kartlarından seçilerek başlatılır. Böylece müşterileriniz size verdikleri siparişlerin ne durumda sorduklarında rahatlıkla cevap verebilirsiniz.
Stok Kontrol
Üretim programlarınızın aksamaması için kullanılacak malzemelerden yeterli miktarda ve zamanında temin edilmesi gerekir. Hatta bazı stokların asgari miktarda bulundurulması da gerekir. Dolayısı ile EFES Üretim Planlama programında stok kontrol modülünün olması kadar doğal bir şey yoktur.
Çok Kullanıcı ve Yetki Ayarları
EFES Üretim Planlama programındaki bilgiler, firmanızın büyüklüğüne göre bir veya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kullanılabilir. Bilgi paylaşımı yapılırken her kişinin her bilgiye ulaşıp ulaşamayacağı, ulaştığı bilgiyi değiştirip değiştiremeyeceği sistem yetkilisi tarafından istendiği zaman ayarlanabilir. Programda yetki ayarlaması yapılarak örneğin, depo yetkilisi firmaya gelen stokları, fiyatlarını görmeden kaydederken, muhasebe yetkilisi, depo fişlerine ait fiyatları kaydedebilir. Üretim planlamacısının kaydedeceği iş emirlerini onun dışında kimse değiştiremeyecektir. Üretim yapan personel kendi üretimlerini kendisi bilgisayara kaydedebilecek ve üretimin son durumunu ise yetkili olan kişiler kendi ekranlarından görebilecektir.
ERP
Buraya kadar kısaca anlattığımız EFES Üretim Planlama programı küçük ve orta büyüklükteki firmalar için ERP olarak kullanılır.
Programa Özel Ek Yapma
EFES Üretim Planlama, parçalı üretim yapan firmalar için genel amaçları karşılamak üzere paket program olarak hazırlanmıştır. Bununla beraber üretim sektöründe firmadan firmaya değişen işleyişlerin olduğu da bir gerçektir.Ayrıca firmaların bilgisayar programı kullanmaya başlamasından sonra hızla gelişip büyüdükleri ve yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı çok görünen bir durumdur. Bundan dolayı size has modülleri isteğiniz doğrultusunda programa ekliyoruz.
Kullanılacak Bilgisayar Yapısı
EFES Üretim Planlama programı MS Windows 10, 8, 7 ve XP ile her hangi bir bilgisayarda çalışır. Ayrıca yerel veya geniş alan bilgisayar ağında bilgi paylaşımı yapılabilir.
Program Eğitimi ve Destek
En kısa sürede ve en kolay şekilde programı nasıl kullanmaya başlayacağınız resimli ekranlarla yine programın içinde anlatılıyor. Başlangıçta programdaki her şeyi tümüyle kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanmaya başladıktan sonra programı en iyi şekilde ve kendi amaçlarınız doğrultusunda kendi başınıza öğreneceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Her ekranda neyi nasıl yapacağınızı anlatan yardım düğmesi var. Takıldığınız zaman telefon desteği var. İstemeniz halinde sizin bilgisayarınıza uzaktan bağlanılıp gerekli destek veriliyor.
 21 Gün Kullanım Ücretsiz
Programı internetten indirip bilgisayarınıza kurmak internet bağlantı hızınıza göre yaklaşık 1 dakika ile 4 dakika arasında değişmektedir. Programı orijinal haliyle bir bilgisayara kurduğunuz zaman ücretsiz denemeniz için 21 gün süreniz var. İsterseniz birden fazla bilgisayara kurup, bilgi paylaşımı yaparak da 21 gün, tüm bilgisayarlarda bedava deneyebilirsiniz.

ÇESESA Bilgisayar Ana Sayfa   Program İndir   Özel Program   Hesaplarımız   İnsan Kaynakları   Destek & SSS   İletişim  

Güncelleme tarihi: 6/10/2015